Sessiz 1/4 inç erkek

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Baglaýjynyň görnüşi

6.35 MM

Önümleriň uzynlygy :

adat

Önümiň reňki : GAR Material : kislorodsyz mis

Öndüriji :

TL-LINE

Gabat gelýän enjamlar

Güýçlendiriji

Önümiň ölçegleri

52 * 16 * 11MM

Haryt modeliniň belgisi

TL-0121

4
gitara kabeli21 (6)
10
1638845676 (1)
12
11
13

Premium kislorodsyz mis geçiriji we iki gatly goragly,

bu kabel ses signallarynyň durnukly we ýokary hilli geçirilmegini üpjün edýär we ýoýulmany we signalyň ýitmegini azaldýar.

TRS birikdirijileri ony PA ulgamynyň köpüsi bilen utgaşdyrýar.Oýna we lezzet al!

Bu element hakda

Poslama garşy durmak üçin 1,99,99 göterim kislorodsyz mis.
2.30 fut ak reňkli gitara kabeli (9 metr).
3. Iki goşa gorag we goşa geçirijiler çydamlylygy we ygtybarly äheňi üpjün edýär.
4. Deňagramly ýygylyk seslenmesi bilen tebigy, aýdyň ses.
5. Dowamly öndürijilik üçin çydamly gabyk örtügi.

Önümiň jikme-jigi

Gitara, bas, klawiatura üçin gural / göni / burç bilen örtülen gural kabeli üýtgedilende kesilen öçürmek

● ON / OFF SWITCH - Sessiz guralyň üýtgemegi üçin ýapmak / öçürmek
● SATYLMAK - Soldarsyz kabel ýygnamak
● Altyn örtülen - 24k altyn çaýylan wilkalar ýokary signal akymyny we poslama garşylygy üpjün edýär
● ANGLES - Sag burçda we göni wilkalarda bar

“Dongguan TL-LINKElectronic Technology Co., Ltd” - 15 ýyldan gowrak wagt bäri,
Bütin dünýäde sazandalara hyzmat edýän innowasiýa we meseläni çözýän önümlerde bu pudakda öňdebaryjy bolup gelýär.
Döwrebap önümçilik desgasynda, pudakdaky iň berk hil gözegçiligine buýsanç bilen ýasalýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.