MMC tirsek RG174 goşmaça inçe koaksial çyzyk we 6P HSG ulagyň birleşýän çyzygy

MMC tirsek RG174 goşmaça inçe koaksial çyzyk we 6P HSG ulagyň birleşýän çyzygy

Gysga düşündiriş:

Esasy material: gaplanan mis sim
Oresadroslaryň sany: ýedi
Gabyk materialy: kremniý rezin
Maks.simiň daşky diametri: Düzülip bilinýän (mm)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Esasy material: Gaýnadylan mis sim
Oresadroslaryň sany: ýedi
Gabygy material: kremniy rezin
Maks.simiň daşky diametri: Düzülip bilinýän (mm)
Nominal bölüm: Düzülip bilinýän (mm2)
Gaýtadan işlemek: hawa
Bahalandyrylan naprýa: eniýe: 12V-220V
Bahalandyrylan temperatura: segsen
Izolýasiýa galyňlygy: Özbaşdak düzülip bilner
daşarky diametri: Özbaşdak düzülip bilner
Simiň diametri: Özbaşdak düzülip bilner
Sim ölçeýji: Özbaşdak düzülip bilner
umumy diametri: Özbaşdak düzülip bilner
Gabyň galyňlygy: Özbaşdak düzülip bilner
Ulanyş gerimi: Elektronika Elektronika
Garşylyk: Özbaşdak düzülip bilner

Hakyky kabeller surat sergisi

Arza Senagat
Kabel köp ýadro kabeli, 28awg, zolak reňki
Kabel reňki çal
Pit 3.0mm / 3.96mm
Eltip bermegiň wagty Töleg alandan 3-15 gün soň
Sewice OED ODM kabul edildi
Mysal elýeterli

 

ulagyň birleşýän çyzygy (5)
ulagyň birleşýän çyzygy (1)
Gelip çykan ýeri Guangdong
Marka ady OEm
Model belgisi rg6 koaksial kabeller
Geçiriji material Mis
Izolýasiýa materialy PVC
Kurtka PVC
Geçirijileriň sany özleşdirilen
Arza daşky gurşaw
Esasy material Gaýnadylan mis sim
Oresadroslaryň sany ýedi
Gabygy material kremniy rezin
Maks.simiň daşky diametri Düzülip bilinýän (mm)
Nominal bölüm Düzülip bilinýän (mm2)
Gaýtadan işlemek hawa
Bahalandyrylan naprýa .eniýe 12V-220V
Bahalandyrylan temperatura segsen
Izolýasiýa galyňlygy Özbaşdak düzülip bilner
daşky diametri Özbaşdak düzülip bilner

 

ulagyň birleşýän setiri 9

Gorag effektiniň üç bölegi

Alýumin folga + Mylar + dokalan tor dizaýny, 3 metr, 5 metr magnit halkasyna garşy päsgelçilik, çyzgy kesgitlenip bilinmezligi, çap etmegiň ýalňyşlygy, yza galmagy we beýleki meseleler

Gaplamak we eltip bermek

Bölümleri satmak

.Eke element

Packageeke bukjanyň ululygy

18X12X1 sm

Oseeke-täk umumy agram

0.040 kg

Bukjanyň görnüşi

1PCS / PE BAG

Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler)

1 - 100

101 - 500

501 - 1000

> 1000

Est.Wagt (günler)

3

5

7

Gepleşik geçirmek

Printer kabelimiziň artykmaçlygy näme?

Speokary tizlikli geçiriş:Bu printer şnury 480 Mbit / s çenli USB 2.0 enjamlary üçin maglumat tizligini geçirýär, USB Type B kabeli doly tizlikli USB 1.1 (12 Mbit / s) we pes tizlikli USB 1.0 (1.5 Mbit / s) bilen yza gabat gelýär.

Antu-EMI ýerine ýetirijiligi:Anti-EMI öndürijiligi üçin magnit halkasy bilen gurlan USB printer kabelimiz we maglumatlaryň ýitmegini azaldyp biler.

Uzynlygy düzüň:Bizde 1,2m / 1.5m / 2m / 3m / 5m aralykda USB kabeli bar we size zerur kabeliň uzynlygyny öndürmek üçin ýöriteleşdirilen hyzmat berilýär, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Arza

Reňkli çap etmek, ýalňyşsyz gara we ak çap etmek

Reňk çap etmek, gara we ak çap etmezden ýalňyşlyk

Köp hatar gaplanan mis ýadro, uly geçiriji kanal;Magnit halka + goşa gatlak gorag, geçiriş
Hiç hili päsgelçilik ýok, faýl geçirmek has çylşyrymly, çap effekti
Tekstiň hili gowy we reňki açyk.

IMG_20210329_115201

Çalt çap etmek tizligi

2.0 ýokary tizlikli
geçiriş USB2.07D
çap setiri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.