Hytaýda 5 pinli DIN MIDI kabeli, professional pianino klawiaturasy üçin gara erkek erkekden 5 pinli MIDI kabeli

Hytaýda 5 pinli DIN MIDI kabeli, professional pianino klawiaturasy üçin gara erkek erkekden 5 pinli MIDI kabeli

Gysga düşündiriş:

5 pinli DIN MIDI kabeli

MIDI enjamlaryny birleşdirmek üçin niýetlenendir

5 pinli DIN birleşdirijisi

180 dereje pin konfigurasiýasy

Nikel bilen örtülen birleşdiriji

Kislorodsyz mis ýadrosy

Gurlan gorag gatlagy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

71Y-Byy8M8S._SL1500_
9d32597c59ae10def17e329a48942050_933c7f62-2612-46b7-8f0c-29dfe11f2127 .__ CR0,0,2910,1800_PT0_SX970_V1 ___
619b3dc4QeS._SL1500_
619yMbVD9IL._SL1001_
zdssf (1)
zdssf (3)
zdssf (2)

Spesifikasiýa:

● Bu, adaty 5 pinli MIDI kabeli, MIDI enjamlaryny birleşdirmek üçin niýetlenendir, ähli 5 çeňňegiň ahyryna çenli çeňňek bilen aýrylýar.

180 180 dereje pin konfigurasiýasy bilen 5 pinli DIN birleşdirijisi.Interfeýsi tassyklamagyňyzy haýyş edýäris, bu modelde usb interfeýsi ýok.

● 5 pin DIN-den 5 pin DIN kabeli studiýalary, aýdym-saz otaglaryny we göni ýaýlymda ýazga almak üçin ajaýyp.

Standard standardokary hilli ses ýygnamagyny üpjün edýän standart MIDI 5 pinli interfeýsi bolan enjamlar bilen utgaşykly.

It MIDI klawiaturasy, elektron fortepýano, elektron deprek, daşarky ses kartasy, sintezator ýa-da nusga üçin ulanýarsyňyzmy, ajaýyp işläp biler we dürli kabel uzynlygy dürli ýagdaýlar we enjamlar arasynda islegleriňizi kanagatlandyryp biler.

5 5 simli midi stil birleşdirijisini gözleýärsiňizmi?Soňra ony saýlaň.Esasy saz guralynyň aksessuarlary hökmünde, nikel bilen örtülen birleşdiriji berk we durnukly, yzygiderli dakylmagyna we aýrylmagyna çydap bilýär, kislorodsyz mis ýadrosy ýokary geçirijilik ukybyna eýe we nol gijä galýar.

Gurlan gorag gatlagy, iň ýokary derejede elektromagnit päsgelçiligiň / radio ýygylygynyň päsgelçiliginiň öňüni alyp biler we sesiň her jikme-jigi ýazylýar.

Equipment Enjamyňyzda MIDI "in", MIDI "out" ýa-da MIDI "thru" bar bolsa, bu kabel bu enjamlary birleşdirip biler.

Bu MIDI kabel erkek kişini 5 DIN gysgyç bilen ulananyňyzda, kabeliň ujuny “içini” enjamyň “daşyna” birikdiriň we kabeliň ujunyň “daşyny” “içine” birikdiriň. enjam.

Package Paketiň içinde: 3 aýakly 5 pin midi kabel.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.