4K UHD18Gbps Ultra inçe hdmi kabeli

4K UHD18Gbps Ultra inçe hdmi kabeli

Gysga düşündiriş:

Öňki wersiýalarynda bolşy ýaly, HD Video HDMI Kabel 4k doly yza gabat gelýär we bar bolan HDMI kabelleri bilen işleýär.

4K @ 50/60 (2160p) wideo formatlary ýaly has ýokary geçirijilik aýratynlyklary, bar bolan ýokary tizlikli HDMI kabellerini (2-nji kategoriýa kabelleri) talap eder.Onlyeke-täk utgaşyklyk çäklendirmesi, häzirki wagtda HDMI 2.0a aýratynlyklary bolan HDMI 1.x enjamlaryny kämilleşdirmek üçin hiç hili düzgün ýok.Täze ösen aýratynlyklar toplumy sebäpli, islendik şeýle öwrülişik enjam we / ýa-da programma üpjünçiliginiň täzelenmegini talap eder.Enjam öndürijileri şeýle täzelenmeleri has giç wagtda goýberip bilerler.Jikme-jiklikler üçin enjamyňyzy öndüriji bilen habarlaşyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Baglaýjynyň görnüşi

HDMI erkekden HDMI erkek

Baglaýjy gutar

Altyn çaýylan, AA

Uzynlyk

1-25M ýa-da haýyş bilen

Gauge

24/26/28/30 AWG

Dirijor

Arealaňaç mis / super geçiriji

Gorag derejesi

Üç gezek

Gorag görnüşi

EMI

Ferrit ýadrosy

Meýletin

Net penjek

Meýletin

Goldaýan kararlar

4K, 2160P

 

Zolak giňligi

HDMI 2.0 standarty

Maglumatlaryň geçirilmegi

HDMI 2.0 standarty

 

HDMI kepillendirilen

Hawa

ROHS laýyk

Hawa

DVD Audio goldaýar

Hawa

SACD-i goldaýar

Hawa

Dolby TrueHD & DTS-HD Master Audio goldaýar

Hawa

Naprýa .eniýe bahasy

30V

Temperaturanyň bahasy

80 ° C.

Bellik: Önümlerimizi gowulandyrmak üçin yzygiderli edilýän tagallalar sebäpli ähli maglumatlar duýduryşsyz üýtgedilip bilner.Alýan zatlaryňyz düşündirilişinden tapawutly bolup biler

Hakyky kabeller surat sergisi

HDMI2.0-2-10

Sapak

Sim ýadrosy alýumin magniý ekrany bilen ýokary derejeli arassa misden ýasalýar.

Lossitgisiz geçiriş signallaryny gaýtadan işlemek üçin iki gezek çaýkamak

Has ýuka we çeýe

Uzyn bejergini kabul etmegi ýa-da ganaty üpjün etmek üçin güýçli çeýeligi signalyň geçirilmegine täsir etmeýär

HDMI (8)
IMG_20210329_115132

Gorag effektiniň üç bölegi

Alýumin folga + Mylar + dokalan tor dizaýny, 3 metr, 5 metr magnit halkasyna garşy päsgelçilik, çyzgy kesgitlenip bilinmezligi, çap etmegiň ýalňyşlygy, yza galmagy we beýleki meseleler

Esasy HDMI enjamlarynyň ähli görnüşlerini goldaň

hasaplaýyş telewizorynda giňden ulanylýar.“Notebook” gutujy gutusy we “HDMI Equipmennt”

HDMI (11)

Spe.

Spe.

Çipsetde gurlan ýok

Uzynlyk (Metrik)

1-1.5M

2M

3M

1-2M

3M

5M

Gauge

36AWG

36AWG

36AWG

34AWG

34AWG

34AWG

Daşarky diametri

3.6-3.9mm

3.6-3.9mm

3.6-3.9mm

4.0-4.5mm

4.0-4.5mm

4.0-4.5mm

Şahadatnamalar

UL / CL2 / CL3 / F4 (islege görä kabelde çap edilýär)

Zolak giňligi

18G

10.2G

10.2G

18G

10.2G

10.2G

Wideo çözgüdi

4K * 2K /

60HZ

4K * 2K /

30HZ

1920 * 1080P

4K * 2K /

60HZ

4K * 2K /

30HZ

1920 * 1080P

3D goldaw

Hawa

Hawa

Hawa

Hawa

Hawa

Hawa

Reňk çuňlugyny goldaň

Hawa

Hawa

Hawa

Hawa

Hawa

Hawa

HDCP laýyklygy

2.2

2.0

2.0

2.2

2.0

2.0

Ethernet

Hawa

Hawa

Hawa

Hawa

Hawa

Hawa

Çipset

NO

NO

NO

NO

NO

NO

HDMI2.0 2 (3)
HDMI2.0 2 (4)
HDMI2.0 2 (8)

Gaplamak we eltip bermek

Bölümleri satmak

.Eke element

Packageeke bukjanyň ululygy

20X20X10 sm

Oseeke-täk umumy agram

1.000 kg

Bukjanyň görnüşi

PE sumka + Karton guty ýa-da tigir rulony + guty

Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler)

1 - 100

101 - 500

501 - 1000

> 1000

Est.Wagt (günler)

3

5

7

Gepleşik geçirmek

Arza

HDMI (1)

Definitionokary kesgitleme HDMI giňeltmek tertibi

Men telewizora tomaşa edýärin, internete girýärsiňiz, iki ekranda dürli mazmun görkezilýär, güýmenje we ofis dynç günlerine rugsat bermeýär, indi öýde kompýuteriňizi talamaly dälsiňiz.

HDMI (7)

Definitionokary kesgitleme HDMI aýna tertibi

Iki surat, wizual göz aýlamak we paýlaşmak üçin has amatly bir suraty görkezýär.Ofis kömekçisi, görüşiňize täsir etjek blokbasteri ýokary kesgitleme bilen synlar.

HDMI (3)

Styleönekeý stil göçme kabul ediş

Threadumşak sapak göwresi, diametri 42mm.çyzygy ýapmak üçin meýdança, meýdany tutmaň.sim tertibi has aňsat.

HDMI2.0 2 (9)
HDMI2.0 2 (6)
HDMI2.0 2 (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.