• Jek 3,5 mm ses giňeltme kabeli altyn çaýylan Aux şnur AUX kabeli

  Jek 3,5 mm ses giňeltme kabeli altyn çaýylan Aux şnur AUX kabeli

  Baglaýjylar: 3,5 mm Stereo Erkek

  Kabeliň uzynlygy: takmynan 1m

  Reňk: gara, ak, gyzyl, goýy-gök.tertipde isleýän reňkiňizi belläň ýa-da tötänleýin iberersiňiz.

  (BELLIK: Suratlaryň reňkleri diňe salgylanmak üçin! Hakyky önümi standart hökmünde alyň, düşüneniňiz üçin sag boluň!)

  Asyl guty: .ok

  Üns beriň: Önümleriň dürli toparlary ýa-da el ölçegi sebäpli ululygy birneme nädogry bolup biler;

  Monitorlar sebäpli reňk birneme üýtgeşik bolup biler.Hakyky önümi standart hökmünde kabul ediň, düşüneniňiz üçin sag boluň!

  1 x 3,5 mm Erkekden Erkek Ses Kabeli

 • Altyn gaplanan kömekçi bahar örülen erkek erkek erkek AUX awtoulagy 3,5 mm ses

  Altyn gaplanan kömekçi bahar örülen erkek erkek erkek AUX awtoulagy 3,5 mm ses

  1. 100% täze we ýokary hilli marka

  2. 3,5 mm metal altyn ujy neýlon örülen aux ses kabeli erkekden erkek üçin 3,5 mm

  3. 3.5 mm ses interfeýsiniň hemmesine laýyklyk

  4. 12 aý goramak

  5. CD pleýerde, kompýuterde, telewizorda, ähli görnüşli pleýerde, ähli görnüşli ykjam, MP3 birikdiriji gürleýjide ýa-da awtoulag kömekçi ses kabelinde ulanyp bilersiňiz

  6. Noutbugy gürleýjä birikdiriň, tebigatyň täsin sesinden lezzet alyň

 • 1M 2A görnüşi C USB maglumatlary kabel USB 3.1 Maglumat kabeli görnüşi c 3.1 kabel

  1M 2A görnüşi C USB maglumatlary kabel USB 3.1 Maglumat kabeli görnüşi c 3.1 kabel

  USB Type C wilkasy bilen ähli enjamlara laýyk gelýär

  Tersine wilkalar bilen zarýad bermek we sinhronlamak funksiýalary

  Super Softumşak we Tangle garşy kabel

  Uzyn dowamly kabel üçin poslama garşy altyn çaýylan kontaktlar

  Kabul ediş açylyşy: ~ 8.3mm * ~ 2,5mm

  Çydamlylygy: 10,000 aýlaw

  Kämilleşdirilen EMI we RFI azaltmak aýratynlyklary

  Kuwwatlylygy: standart kabel üçin 2A

  Täze dizaýn - Täze döreýän önüm dizaýnlary üçin

  Täze kiçi göwrümli - USB 2.0 Micro-B ululygyna meňzeýär

  Ulanylyşy gowulandyrmak-Tersine wilka ugry we kabel ugry

  Giňeldilip bilinýän güýç zarýadyny goldaýar

  Geljekdäki göwrümlilik - Geljekdäki USB öndürijilik zerurlygyny kesgitlemek üçin döredilen