18 Gb / sek 60hz AOC süýümleri HDMI kabeli

18 Gb / sek 60hz AOC süýümleri HDMI kabeli

Gysga düşündiriş:

HDMI süýümli kabel, HDMI (4K2K60P 4: 4: 4/4: 2: 2/4: 2: 0) bazara 10 bit reňk çuňlugy bilen baglanyşyk çözgüdi.

Hakyky 18 Gb / s tizlige ýetip bilmeýän we 4: 4: 4 göçürme bilen 4K @ 60Hz goldap bilmeýän beýleki HDMI Süýüm Kabelinden tapawutlylykda, kabelimiz 4: 2: 0/4: 2: 2 / subampling bilen 4k @ 60Hz ajaýyp goldaw berip biler. 4: 4: 4.

HDMI 2.0 Iň ýokary maglumat tizligi 18.2 Gbit / s, ýeňil agramly, çeýe we ultra-kiçi uzak möhletli egilme radiusy (30mm) gibrid kabeli goldaýar.

Öňdebaryjy optiki hereketlendirijimiz bilen bu HDMI Gibrid Kabel doly HDMI signalyň bitewiligini üpjün edýär.Sokuň we oýnaň, daşarky güýç gerek däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HDMI 2.0 Iň ýokary maglumat tizligi 18.2 Gbit / s, ýeňil agramly, çeýe we ultra-kiçi uzak möhletli egilme radiusy (30mm) gibrid kabeli goldaýar.

Öňdebaryjy optiki hereketlendirijimiz bilen bu HDMI Gibrid Kabel doly HDMI signalyň bitewiligini üpjün edýär.Sokuň we oýnaň, daşarky güýç gerek däl.

4K60P bilen iň ýokary uzynlygy 70 metre çenli.

Turbany oturtmak üçin kiçeldilen wilkalar.

Pes energiýa sarp edilişi: 250mW (iň ýokary). (HDMI çeşmesinden alnan güýç)

Wilka we oýna, signalyň ýitmegi ýok

HDMI 2.0 standartyna laýyk gelýär.

HDR, 3D, ARC, HDCP goldaw beriň.

10bit reňk çuňlugynyň ýaýramagyndan iň takyk UHD ýaýlymyny goldaň.

EDID maglumatlary üçin öz-özüni kesgitlemek funksiýasy.

Kristal arassa sanly şekilleri derrew gowşurmak.

Kompýuter çözgütlerini 1080P we 4K2K (60P) 4: 4: 4/4: 2: 2/4: 2: 0 göçürip alýar.

Süýüm we mis simli gibrid optiki kabel.

HDMI 2 (11)

Parametr

Görnüşi

Ses kabelleri, HDMI, optiki süýüm, HDMI kabeli 3D 4K

Arza

Awtoulag, kamera, KOMPUTUTER, DVD pleýer, HDTV, Öý teatry, multimediýa, monitor, proýektor, spiker

Gaplamak

OPP BAG

Baglaýjy reňk

Altyn

Baglaýjynyň görnüşi

HDMI

Jyns

MALE-MALE

Kurtka

PVC

Önümleriň ýagdaýy

Bir Stocka

Dirijor

Altyn çaýylan

Kabel görnüşi

OM3 süýüm

Reňk

Kümüş

Haryt ady

4K HDMI 2.0V kabel

Kepillik

2 ýyl

Goldaw

4k 2k 1080p 3D

Baglaýjy

24K altyn çaýylan

Uzynlyk

1-150m

Üpjünçilik ukyby

Aýda 5000 bölek / bölek

Hakyky kabeller surat sergisi

HDMI 2 (9)
HDMI 2 (12)
HDMI 2 (10)

Dört ýadroly optiki süýüm TMDS signallaryny iberýär we hiç hili päsgelçilik ýok, Uzyn geçiriş aralygyny goldaň, iň uzynlygy 100 metrden gowrak.All HDMI standart enjamlary bilen utgaşykly.

HDMI 2.0 wersiýa spesifikasiýasyna laýyk gelýär.Compat Gabat gelýänligi, durnuklylygy we hyzmat möhletini gowulandyrmak üçin import edilen fotoelektrik öwrüliş çipi.~ Rezolýusiýa goldawy 4K @ 60Hz 4: 4: 4, 3D wizual effektleri goldaýar.

DHCP 2.2, HDR 10, EDID, CEC, DDC, ARC goldaw beriň.

Sokuň we oýnaň, daşarky güýç goldawy gerek däl, sürüjiler programmasy gerek däl.

250mW Ultra pes energiýa sarp etmek.

Sink garyndy gabygy Elektromagnit päsgelçiligi könelişmä garşylygy ýokarlandyrýar we hyzmat möhletini gowulandyrýar.

Turbanyň simleri üçin has amatly ykjam sink garyndy görnüşi.

Iş temperaturasy -40 ℃ -70 ℃.

Gaplamak we eltip bermek

Bölümleri satmak

50-den köp

Her topara paketiň ululygy

48X40X20 sm

Her partiýanyň umumy agramy

15.000 kg

Bukjanyň görnüşi

Kuwwatly adapter 12V 5A 60W AC / DC adapteri 12 wolt 5amp elektrik üpjünçiligi 12V 5A AC DC adapteri UL FCC CE ROHS SAA GS KC PSE CCC CB VI

a.Adaty içki guty üçin 1pc

b.Adaty karton üçin 50 sany

c.müşderileriň talaplaryna laýyklykda

Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler)

1 - 100

101 - 500

501 - 1000

> 1000

Est.Wagt (günler)

3

5

7

Gepleşik geçirmek

Arza

Sanly belgi.Öý teatry / köçelerde we stadionlarda LED bellikler / Lukmançylyk şekillendiriş enjamlary / Uçardaky bortdaky wideo ulgamy / Gök şöhle, 3D wideo, proýektor, gurnama gutusy, DVR, / oýun konsollary we kompýuter / teleýaýlym ýaýlymy. Howpsuzlyk ulgamlary / Maslahat otagynyň wideo enjamlary

HDMI 2 (7)

Nol ýitginiň golaýynda geçiriş

Optiki süýümli kabel, ýagtylygyň geçiriş tizligi, 100 metrlik ýalňyşlyk derejesi bary-ýogy 2.5db. Iň ýokary nol ýapyş, 100 metr suratyň hili henizem düşnükli, jaýlanan bezeg signal meselesi barada alada edýär

HDMI 2 (2)

Giriş we çykyşy anyk kesgitlemek

Optiki süýüm HDMI liniýa signaly bir taraplaýyn geçirişdir, sim geçirende signal çeşmesini / ekrany üns bilen barlaň, tersine öwrülmäň

HDMI 2 (6)

3D stereoskopiki wizual effekt

3D filmleri görmek we wizual toýdan lezzet almak üçin telewizora birikdiriň

Bellik: 
HDMI süýümli erkek bilen erkek kabeliGÖRNÜŞHDMI çeşmesini birikdirmek üçin wilka (Blu-ray, STBox we ş.m.);GÖRNÜŞHDMI displeý enjamyňyzy (telewizor, kino proýektory we ş.m.) birikdirmek üçin wilka.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.