1/4 Göni gurallar kabeline göni burç, Nikel örtülen elektrik gitara şnury we amp kabeli - Pes sesli bas örülen kurtka gitara kabelleri

1/4 Göni gurallar kabeline göni burç, Nikel örtülen elektrik gitara şnury we amp kabeli - Pes sesli bas örülen kurtka gitara kabelleri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

5 (1)

Birikdirijiniň görnüşi :

1/4 Ts Mono

Önümleriň uzynlygy

10 fut / adat

Önümiň reňki :

adat

Material :

kislorodsyz mis

Öndüriji :

TL-Line

Artykmaç :

6.0MM

Önümleriň agramy :

206g

Haryt modeliniň belgisi

TL-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Önümiň jikme-jigi

1. [Pes sesli ýokary wepalylyk] 22AWG kislorodsyz mis merkezi geçirijileri bolan täze ary gitara şnury güýçlendirilen signal geçirişini, PVC izolýasiýa materialyny we ýokary dykyzlykly mis goşa galkany asuda işlemek üçin ses ret edýär

2. [Saýlamak üçin amatly] 1/4 göni we sag burçly metal birleşdirijiler, islendik gitara, pedal ýa-da amp jack L görnüşli sahna gitara stendlerinde ygtybarly baglanyşygy üpjün edýär.

3. [Giň gabat gelýän] Mikser, güýç güýçlendiriji, mikrofon, effektor, dekoder, ekwalaýzer, elektoron organy, elektrik gitara, elektrik bas we beýleki elektron enjamlary üçin amatly.Akylly öý, karaoke gürleýjisi, professional sahna sesi we ş.m. gurmakda giňden ulanylýar.

4.OFC spiral galkany we daşarky çeşmelerden päsgelçiligiň öňüni almak üçin geçiriji PVC galkany.

5. birleşdirijiler qualityokary hilli, sessiz, ýokary wepalylyk.

6. Örülen sary-goňur reňkli mata daşky kurtka bilen ygtybarly güýç we çeýeligi;

7. Aýyrmak aňsat - tötänleýin abatlamagy çalt we aňsat etmek!Örän gowy, çeýe kabel!

8. Şeýle hem, önümleriňizi LOGO ýasamak we gaplama dizaýny ýaly talaplaryňyza laýyklaşdyryp bileriswe häzirki wagtda birnäçe Europeanewropa markasy ODM önümlerini hödürleýäris.

9.Biziň hilimiz baradaky wadamyz - premium kabelimiziň hiline şeýle bir ynanýarys welin, ömri çäkli öndüriji kepilligini hödürleýäris;satyn alşyňyzdan doly kanagatlanmasaňyz, örtügiňizi bilmek bilen size rahatlyk berýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.